Kontaktní údaje

Divadelní 3
Brno
602 00

E-mail:
ak.malanta@volny.cz
info@malanta.cz

Tel:
+ 420 542 139 272, 4

JUDr. Ing. Jiří Malanta, LL.M.

advokát

Původní vzdělání technického směru se zaměřením na investorskou činnost a realizaci investičních akcí. Po ukončení studia na univerzitě J.E. Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity v Brně) orientace na právní disciplíny, zejména projednávání a uzavírání smluv se zahraničním prvkem.

V letech 1991 – 1996 působí jako komerční právník, od roku 1996 jako advokát. V období 1989 – 1995 orientován na soudní řešení restitučních nároků oprávněných osob, v navazujícím období orientace zejména na obchodní právo a právo duševního vlastnictví. Ve snaze využít i technické vzdělání orientuje advokátní činnost i do oblasti nemovitostí, zajištění investiční výstavby.
V současnosti, s přihlédnutím k aktuálním potřebám doby, je jeho orientace zaměřena zejména na podporu podnikání při poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, práva informačních technologií (IT), softwarového práva.

Advokát hovoří anglicky a rusky.

Spolupracující absolventi a studenti Právnické fakulty MU v Brně:

Mgr. Chalupský Jan,

zaměřuje se na daňové a investiční poradenství


Mgr. Boris Sokol,

zaměřuje se na korporátní právo


David Redli,

zaměřuje se na právo nemovitostí,
pozemkové a stavební právo


2010 © Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Malanta, LL.M., Brno | web vytvořil www.WEBCZECH.cz