Kontaktní údaje

Divadelní 3
Brno
602 00

E-mail:
ak.malanta@volny.cz
info@malanta.cz

Tel:
+ 420 542 139 272, 4

Advokátní kancelář Malanta je advokátní kanceláří, která poskytuje právní služby od roku 1991.
Právní služby poskytuje právnickým i fyzickým osobám. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnerskými advokátními kancelářemi.
Specializuje se na oblast práva obchodních korporací (problematika obchodních společností a družstev, akvizice a prodej podniku), občanského práva (zejména ochrana osobnosti, uzavírání kupních smluv a smluv o dílo, oblast práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví), právo informačních technologií včetně práva softwarového, podpory podnikání a jednání o financování z fondu Evropské unie.

PRÁVNICKÝM OSOBÁM

a to obchodním společnostem, družstvům a podnikajícím fyzickým osobám, nabízí poskytnutí komplexních právních služeb v oblastech:

1) Právo obchodních korporací
2) Akvizice a prodej podniků
3) Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, IT
4) Nemovitosti a výstavba
5) Podpora podnikání a částečné financování z fondů Evropské unie
6) Zastupování podnikatelských subjektů v soudním řízení

FYZICKÝM OSOBÁM

které nepodnikají, nabízíme služby v oblastech:

7) Občanské právo včetně práva autorského
8) Správní právo
9) Rodinné právo
10) Právo nemovitostí
11) Trestní právo
12) Zastupování před soudy a správními orgány včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

Kancelář je způsobilá vést jednání mimo češtiny také v jazyce anglickém, ruském a slovenském..


2010 © Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Malanta, LL.M., Brno | web vytvořil www.WEBCZECH.cz